11.10.2015

Oyuncular Sendikası: Grevdeyiz!.
Üzgünüz, Öfkeliyiz, Yastayız ve İsyandayız! 

12-13 Ekim günleri grevdeyiz!

Oyuncular Sendikası, DİSK,KESK, TMMOB,TTB'nin birlikte aldıkları 12-13 Ekim tarihlerindeki genel grev kararını desteklemektedir.

Ölen, yaralanan arkadaşlarımızı anmak, terörü protesto etmek için biz de grevdeyiz.

Üyelerimizin, meslektaşlarımızın, alanımızda kurulu sendikaların, meslek birliklerimizin ve kamuoyunun bilgisine!

OYUNCULAR SENDİKASIHiç yorum yok: